Szülőknek

Mit csinálnak a gyerekek az IQ-kuckó foglalkozáson?

JÁTSZANAK!

Mégpedig olyan gondolkodásfejlesztő játékokkal, amelyek problémák megoldására, logikus gondolkodásra, kreatív, egyéni megoldásokra, helyzetfelismerő képesség alkalmazására, taktikus lépések megtervezésére, önfegyelemre, döntéshozatalra, és sok más olyan képesség, készség mozgósítására serkentik, amelyre nemcsak az eredményes tanulásban, de a mindennapi életük során is szükségük lesz.

"A gyermek szempontjából nem az a lényeges, amit ő tesz a játékkal, hanem, amit a játék tesz ővele." (Jeremy Cherfas)

Miért több az IQ-kuckó, mint magával a játékeszközzel való játék?

- mert az órákat gyakorlott pedagógus vezeti,

- mert szakszerűen végigkíséri, lereagálja az órán a pedagógiai folyamatokat,

- mert tudja, ismeri az óra céljának elméleti hátterét,

- mert ismeri az órák módszertani hátterét,

- mert nem pusztán játékot tanít, hanem azt felvezető, ráhangoló játékokkal gondosan előkészíti az óra anyagát,

- mert lehetőséget ad a gyerekeknek feladatok formájában a kreativitásra, az ötletek önálló megvalósítására,

- mert segítséget ad a gyerekeknek az órák során keletkezett érzelmek, a sikerek, és az esetleges kudarcok feldolgozásában,

- mert kellő tapasztalatokkal rendelkezik a gyermekek nevelésével, oktatásával kapcsolatban.

Az IQ-kuckó tanfolyamról:

- 4 különböző szintű tematikus egységből állnak a foglalkozások.

- Szintek: IQ-kezdő, IQ-középhaladó, IQ-haladó, IQ-mester.

- Egy tematikus egység 18 egymásra épülő foglalkozásból áll.

- A tematikus egységek végén a kurzust teljesítő gyerekek egyedileg sorszámozott és nyilvántartott oklevelet kapnak.

- Az oklevél alapján jogosultak a következő szintre lépni.