Az IQ-kuckó háttere

 

Magunkról:

Radnai Yvette vagyok, 2007- ben alapítottam és azóta vezetem az Aranyalma Játszóház és Gyermekfejlesztő Központot Pécsett.

A kezdetek kezdetén tanítói és óvodapedagógusi diplomával a kezemben kezdtem gyerekekkel foglalkozni. Majd évek tapasztalatai után egyre inkább a speciális pedagógia felé fordultam, 2004-ben gyógypedagógiai tanári diplomát szereztem tanulásban akadályozottak szakon, és az ép intellektusú, de részképesség-zavarral küzdő gyerekek fejlesztése felé fordultam. Rájöttem, hogy a probléma kulcsa a megelőzésben, azaz az óvodáskori preventív fejlesztésben van. Mivel a közoktatási rendszerben preventív fejlesztésre nincs megfelelő stratégia, sem kellő forrás, úgy döntöttem saját magam teremtem meg a lehetőségét és valósítom meg az Aranyalma megalapításával.

Mivel a tanulási teljesítmény nagyon összetett, és az értelmi képességek mellett az érzelmi fejlődésnek, környezetnek, pszichés állapotnak is befolyásoló szerepe van, úgy döntöttem ismét továbbképzem magam, és elvégeztem a pszichopedagógia szakot az ELTE-n. Jelenleg a diplomamunkámat írom, természetesen a gondolkodási képességek fejlesztésének innovatív lehetőségeiről és az explicit ösztönzés fontosságáról.

Az IQ-kuckó mindennek a folyamatnak a végterméke. Egy olyan innovatív fejlesztő program, amely során 5-12 év közötti gyerekek egymásra épülő tematikus foglakozások keretében, világszínvonalú gondolkodásfejlesztő játékok széles skálájának segítségével ismerkednek gondolkodási folyamataikkal.

Filozófiánk:

Ahogy a preventív fejlesztésnek, úgy a tehetséggondozó fejlesztésnek is fontos szerepe van a korai életévekben, ezért megalkottunk egy olyan módszert, ami magát a gondolkodás játékos fejlesztését célozza meg. Így nagy spektrumban alkalmazható, és nem probléma-specifikus.

A program lényege
A gondolkodási  folyamatot, és magát a fejlesztést tantárgyi rendszertől függetlenítjük, és játéktevékenységbe ágyazzuk. Mindezt játékosan, és élményszerűen. Így a gondolkodás fejlődése nem másodlagos termékévé válik a tanulási folyamatoknak, hanem fókuszává.

A foglalkozások alapja:
A kognitív képességek struktúrájának, és hierarchikus szerveződési szintjeinek ismerete, és az alapján a gondolkodás, mint legmagasabb rendű kognitív funkció fejlesztése.

Fő célkitűzésünk:
Az értelmi képességek, ezen belül a gondolkodás fejlesztése, a szabadidő igényes tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés lehetősége.

A foglalkozások várható hatása:
Mivel a gondolkodás fejlettsége, és a tanulási technikák, stratégiák alkalmazott repertoárja között szoros összefüggés és kölcsönhatás van, programunkkal a tanulás technikák, stratégiák fejlődését, a tanulási folyamat hatékonyságát szeretnénk előmozdítani, számos ezt megalapozó képesség, készség fejlődését elősegíteni.

Többek között az alábbi készségeket, képességet fejleszti:

- problémamegoldó gondolkodás,

- asszociatív gondolkodás,

- megértő gondolkodás (lényegkiemelés, rendszerezés, összefüggések feltárása),

- logika,

- memória,

- csoportosítás és sorrendbe állítás,

- tervezés, kivitelezés,

- döntéshozatal,

- társas együttműködés,

- térbeli gondolkodás,

- verbális, és nonverbális kommunikáció,

- személyes felelősségvállalás,

- önfegyelem